NBA
Lakers
111
87
Hết
(55 - 34)
Thunder

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Top Players