NBA
Thunder
101
96
Hết
(43 - 50)
Lakers

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Top Players