NBA
Lakers
95
92
Hết
(45 - 47)
Thunder

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Top Players