NBA
Lakers
87
79
Hết
(47 - 39)
Thunder

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Top Players