NBA
Nuggets
97
116
Hết
(44 - 64)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players