NBA
Clippers
119
100
Hết
(66 - 44)
Pelicans

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players