NBA
Pistons
102
94
Hết
(50 - 54)
76ers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Top Players