NBA
Rockets
118
121
Hết
(56 - 61)
Pacers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Top Players