NBA
Magic
120
134
Hết
(62 - 73)
Pistons

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Top Players