NBA
Trail Blazers
127
118
Hết
(72 - 54)
Wizards

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Top Players