NBA
76ers
121
106
Hết
(59 - 53)
Bulls

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Top Players