NBA
Magic
111
120
Hết
(61 - 64)
Hornets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Top Players