NBA
Heat
121
100
Hết
(59 - 55)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players