NBA
Heat
125
113
Hết
(62 - 60)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players