NBA
Celtics
121
108
Hết
(51 - 58)
Heat

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Top Players