NBA
Heat
112
109
Hết
(50 - 44)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players