NBA
Celtics
114
117
Hết
(55 - 55)
Heat

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Top Players