NBA
Pelicans
96
92
Hết
(51 - 50)
Pacers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Top Players