NBA
Jazz
116
88
Hết
(56 - 43)
Suns

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Top Players