NBA
Trail Blazers
105
96
Hết
(64 - 49)
Clippers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Top Players