NBA
Lakers
122
124
Hết
(57 - 68)
Bucks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Milwaukee Bucks Dữ liệu thống kê

Top Players