NBA
Jazz
107
97
Hết
(52 - 47)
Grizzlies

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Top Players