NBA
Mavericks
92
93
Hết
(46 - 44)
Timberwolves

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Top Players