NBA
Rockets
104
103
Hết
(40 - 57)
Suns

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Top Players