NBA
Cavaliers
107
102
Hết
(47 - 57)
Pelicans

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players