NBA
Hawks
91
101
Hết
(41 - 47)
76ers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Top Players