NBA
Magic
82
90
Hết
(44 - 57)
Bulls

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Top Players