NBA
Spurs
103
99
Hết
(59 - 56)
Thunder

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Top Players