NBA
Heat
103
92
Hết
(51 - 46)
Bulls

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Top Players