NBA
Pistons
103
92
Hết
(49 - 49)
Wizards

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Top Players