NBA
Lakers
103
93
Hết
(55 - 56)
Mavericks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Top Players