NBA
Suns
99
111
Hết
(56 - 58)
Clippers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Top Players