NBA
Jazz
94
97
Hết
(39 - 48)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players