NBA
Timberwolves
126
114
Hết
(65 - 57)
Hawks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Top Players