NBA
Grizzlies
108
103
Hết
(53 - 58)
Trail Blazers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Top Players