NBA
76ers
118
101
Hết
(67 - 63)
Knicks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Top Players