NBA
Magic
104
111
Hết
(51 - 58)
Nets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Top Players