NBA
Warriors
81
92
Hết
(48 - 39)
Pacers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Top Players