NBA
Kings
97
103
Hết
(45 - 53)
Mavericks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Top Players