NBA
Pelicans
103
107
Hết
(49 - 46)
Trail Blazers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Top Players