NBA
Rockets
118
86
Hết
(60 - 39)
Bulls

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Top Players