NBA
Wizards
116
106
Hết
(59 - 45)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players