NBA
Suns
94
102
Hết
(45 - 48)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players