NBA
Timberwolves
93
101
Hết
(59 - 59)
Grizzlies

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Top Players