NBA
76ers
123
104
Hết
(51 - 59)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players