NBA
Hornets
137
128
Hết
(62 - 49)
Knicks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Top Players