NBA
Warriors
91
110
Hết
(47 - 53)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players