NBA
Rockets
118
99
Hết
(69 - 45)
Hawks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Top Players