NBA
Thunder
105
108
Hết
(52 - 57)
Trail Blazers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Top Players