NBA
Kings
93
104
Hết
(60 - 52)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players